Què feim ara?
Avançam cap al disseny d'un pla d'acció.

Com?
Analitzant paràmetres econòmics, socials i medi ambientals que ens permetin conèixer la situació actual del municipi.

Quin és el nostre futur immediat?
Assolir un diagnòstic de la situació social, econòmica i medi ambiental del municipi a fi de convocar el Fòrum Ciutadà a l'actualitat, i tots plegats, dissenyar les línies estratègiques d'investigació i desenvolupament que culminaran en la proposta de projectes en el Pla d'Acció.